פטנטים

חיפוש פטנטים

חיפוש פטנט כשלב ראשון ימנע הוצאות מיותרות

זהו הצעד הראשון וההכרחי בטרם הגשת בקשת פטנט וקידום ההמצאה.

חיפוש פטנטים אינו תנאי להגשת בקשת פטנט. אולם, לפני שמשקיעים זמן ומשאבים, כדאי לוודא שאף אחד לא רשם את הפטנט לפניך.

המצאה כשירה לרישום רק בתנאי שלא פורסמה קודם או שלא נרשמה קודם בעולם.

פטנט או בקשה לפטנט שכבר רשום במדינה אחת הופך את רישום אותה המצאה לאסור בכל העולם.

על מנת לוודא ככל האפשר שהמצאה אכן חדשה, מומלץ לערוך חיפוש פטנטים מקדים.

כמו כן, יוכל הממציא לבדוק פטנטים מתחרים, באם כאלו אכן קיימים.

חיפוש פטנט כשלב ראשון ימנע תביעות משפטיות

סיבה נוספת ולא פחות חשובה לערוך חיפוש פטנטים מקיף היא במקרים בהם יזם עומד לצאת לשוק עם מוצר חדש.

רצוי שאותו יזם יבדוק כי אינו מפר פטנטים של אחרים.

חיפוש מוקדם ימנע תביעות משפטיות מצד מישהו שהמצאתו כבר מוגנת על ידי פטנט.

חיפוש פטנטים הוא צעד נבון וזהיר היכול לחסוך הרבה כסף ועגמת נפש מהממציא בהמשך הדרך.

חיפוש פטנט כשלב ראשון יעזור לך לשווק את המצאתך

ממציאים רבים מעוניינים במשקיע כבר בשלב מוקדם מאד.

אם הרעיון שלך עדיין לא מוגן ע"י פטנט, הדרך הטובה ביותר לשכנע משקיע או כל בעל עניין אחר בכדאיות השקעתו היא להוכיח לו את מקוריות ההמצאה.

פטנטים

לתיאום פגישה 052-8330373