פטנטים

כשירות לרישום פטנט

תחילתו של כל פטנט רשום הוא ברעיון שהגה הממציא.
המצאה כשירה להירשם כפטנט, על פי חוק הפטנטים, אם היא עונה על שלושה פרמטרים –
חדשנות – אם ההמצאה טרם  התפרסמה, בישראל או בחו"ל לפני מועד הגשת בקשת הפטנט.
התקדמות המצאתית – ההמצאה אינה מובנת מאליה לאיש מקצוע הבקי בתחום.
תועלת – שההמצאה אכן יכולה לבצע את המטרה המוצהרת על-ידי הממציא.
אם ניתן ליישם את הרעיון הזה (יש בו תועלת), אם הוא חדש (לא פורסם קודם לכן) ואם יש בו התקדמות המצאתית (אינו ברור מאליו), אזי רישום פטנט הוא השלב הבא.
רישום פטנט הינו אמצעי הכרחי שכן הפטנט הינו מסמך משפטי המקנה במדינה בה הוא ניתן הגנה וזכות בלעדית לתקופה של 20 שנה לבעל הפטנט על אמצאתו.
משמעות ההגנה היא בכך שהפטנט מונע מאחרים לעשות באמצאה שימוש כל שהוא ללא רשות מבעל הפטנט.
על מנת לבצע רישום פטנט ולקבל הגנה יש לערוך בקשה לפטנט בעלת מבנה מוגדר, אשר לאחר בחינתה הופכת להיות מסמך הפטנט.
הבקשה (ובעקבותיה הפטנט) מכילה תיאור של התחום בו הומצאה האמצאה, תמצית האמצאה, שרטוטים, תיאור מפורט של האמצאה, ותביעות.
כל אלה בשפה טכנית מקצועית בהתאם לדרישות המחמירות של משרדי רישום פטנט שונים בארץ ובעולם.
המניע העיקרי לרישום פטנט הוא האפשרות להפיק רווחים מסחריים מהאמצאה.
פטנט מוצלח נבחן על פי רוב על בסיס הפוטנציאל העסקי והמסחרי הגלום בו.
אולם, הגדרת הדרישה במונח "מוצלח" תלויה מראש במאוויי היזם והממציא הספציפי.פטנט מוצלח כלכלית הינו כזה אשר הצליח בסופו של דבר להתממש ולספק לממציא תמורהכלכלית ראויה.

פטנטים

לתיאום פגישה 052-8330373