פטנטים

תחום ההגנה על בקשת פטנט

מאחר ופטנט תקף בגבולות המדינה שבה הוא ניתן הרי שיש לרשום פטנט בכל מדינה שבה מעוניינים להגן על הזכות בהמצאה.

אין אפשרות לרשום "פטנט עולמי".
פטנט ישראלי יגן על ממציאו אך ורק בתחומי ישראל ואין לממציא היכולת למנוע שימוש בהמצאה בכל מקום אחר בעולם.

בבחירת מדינות היעד לרישום בקשת הפטנט יש להתייחס למספר שאלות –

  • מה הייתכנות העסקית של ההמצאה באותה מדינה?
  • האם כאן נמצא קהל היעד?
  • האם כאן תיוצר ההמצאה?
  • מהן עלויות הרישום באותה מדינה?

לאור האמור הרי שממציא המעוניין בהגנה על המצאתו נדרש להגיש בקשות פטנט מקבילות בכל אחת ואחת מהמדינות בה הוא מעוניין בהגנה בעת ובעונה אחת.

אולם, אמנת פאריז מסדירה את אופן הרישום כך שממציא יכול להגיש בקשת פטנט ראשונה באחת מהמדינות החתומות על האמנה ולהגיש בקשות פטנט מקבילות בכל אחת ואחת מהמדינות החתומות על האמנה 12 חודשים לאחר הגשת הבקשה הראשונה ולבקש זכות קדימה מכח בקשתו הראשונה.

על ידי כך הוא שומר על זכויותיו באותן מדינות בקשר לתאריך הבכורה.

בנוסף, גם אם פורסמה ההמצאה במהלך 12 החודשים שלאחר הגשת הבקשה הראשונה אין הדבר נחשב כפגיעה בזכויותיו של הממציא.

פטנטים

לתיאום פגישה 052-8330373